Nokia 5140 - Hvad er RFID og NFC?

background image

Hvad er RFID og NFC?

RFID

RFID-teknologier anvender radiobølger til automatisk at identificere enkelte genstande. Ved at udsende et
kortrækkende radiosignal aktiverer NFC-læserenheden en ellers ikke-aktiv RFID-kode og sætter enheden i
stand til at aflæse koden eller skrive data til kodens hukommelse.

RFID-læseren er en kortdistanceenhed (aflæsningsrækkevidde på 0-5 cm). Den konverterer de radiobølger,
der returneres fra RFID-koden til et format, der derefter kan videresendes til et program på telefonen.

Til overførsel af data fra RFID-koden til RFID-læseren bruger Nokia Field Force NFC-coveret radiofrekvensen
13,56 MHz, som er den mest anvendte tilgængelige frekvens for RFID.

NFC

NFC (Near Field Communication) er en kortrækkende radiofrekvensteknologi, der er udviklet på baggrund af en
kombination af teknologier inden for trådløs identifikation via radiobølger (RFID) og tilslutning. NFC-enheden
gør det muligt for brugerne at aflæse små datamængder fra koder samt at kommunikere med andre enheder
blot ved en berøring.

background image

9

Copyright

© 2006 Nokia. All rights reserved

.