Nokia 5140 - 2. Montering og installation

background image

2. Montering og installation

Bemærk! Strømmen skal altid slås fra, og opladeren og andre enheder skal frakobles, inden coveret fjernes. Undgå
at berøre elektroniske komponenter, mens du udskifter covere. Enheden skal altid opbevares og anvendes med
coveret på.

Sådan monterer og installerer du Nokia Field Force NFC-coveret:

1. Fjern originalcoverne på din Nokia 5140- eller Nokia 5140i-telefon, og monter den øverste og nederste del

af Nokia Field Force NFC-coveret som beskrevet i salgspakken med Nokia Field Force NFC Kit.

2. Tænd telefonen, og kontrollér, at dato og klokkeslæt er indstillet korrekt på telefonen.

Coveret installerer automatisk programmet Cover browser i menuen

Programmer

>

Samling

på telefonen.

Coveret indeholder også programmet Service Discovery, som du nu kan installere. Installationen kan tage
nogle minutter.

Hvis du ikke installerer programmet Service Discovery, når du installerer Nokia Field Force NFC-coveret, kan
du installere det på et senere tidspunkt ved hjælp af programmet Cover browser. Det gøres på følgende
måde:

3. Vælg

Menu

>

Programmer

>

Samling

>

Cover browser

>

Åbn

.

4. Vælg

Service Discovery

. Programmet hentes til undermenuen Samling på telefonen. Overførslen kan tage

nogle minutter.