Nokia 5140 - Kontrol af telefonens netværksindstillinger

background image

Kontrol af telefonens netværksindstillinger

Kontrollér, at Nokia 5140- eller Nokia 5140i-telefonens indstillinger til brug af SMS og GPRS er korrekte.

Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du ønsker oplysninger om tilgængeligheden af en
SMS- eller GPRS-tjeneste, gældende priser og relevante indstillinger.

background image

10

Copyright

© 2006 Nokia. All rights reserved

.