Nokia 5140 - Aflæsning, visning og lagring af en genvej

background image

Aflæsning, visning og lagring af en genvej

Når en kode berøres med RFID-læseren, startes der en genvej, som koden indeholder.

Sådan aflæser du en kode:

1. Berør koden med RFID-læseren.

Den genvej, der er angivet i koden, vises. Hvis programmet Service Discovery ikke er aktiveret, når en kode
aflæses, registrerer RFID-coveret, at der er en kode, og programmet startes.

Bemærk! Hvis koden ikke indeholder nogen oplysninger, vises følgende fejlmeddelelse:

Ingen

genvej på koden

. Du bliver bedt om at vælge en tjenestegenvej, der skal skrives til den tomme

kode:

Vælg den genvej, der skal skrives

. Hvis koden er tom, og du endnu ikke har nogen genveje

gemt i telefonens hukommelse, bliver du bedt om at oprette en genvej:

Opret en genvej til

skrivning

. Hvis den tomme kode er skrivebeskyttet, angives dette med meddelelsen:

Koden er

skrivebeskyt.

2. Afhængigt af genvejstypen foretager telefonen enten et telefonopkald, sender en SMS til det

foruddefinerede telefonnummer, eller der oprettes forbindelse til det foruddefinerede websted via GPRS.

Før den funktion, der er angivet i genvejen, udføres, bliver du bedt om at bekræfte den. Du bekræfter ved at
trykke på

OK

, og du afslår ved at trykke på

Annuller

.

3. Hvis du vil have vist den genvej, du aflæser, skal du udføre trin 1 og vælge

Valg

>

Detaljer

.

4. Hvis du vil gemme den genvej, du indlæser i telefonhukommelsen, skal du udføre trin 1 og vælge

Valg

>

Detaljer

>

Gem

.