Nokia 5140 - Oprettelse og redigering af en genvej

background image

Oprettelse og redigering af en genvej

Du kan oprette nye genveje og redigere genveje, der er gemt i telefonhukommelsen. I sidstnævnte tilfælde
slettes de gamle genvejsoplysninger og alle tilhørende logdata.

Sådan opretter du en genvej:

1. Gå til visningen

Berør kode

, og vælg:

Genv.

>

Tilføj

.

background image

13

Copyright

© 2006 Nokia. All rights reserved

.

De mulige valg for de genvejstyper, du kan oprette, vises.
Hvis der allerede er genveje i telefonhukommelsen, opretter du nye genveje ved at vælge

Genv.

>

Valg

>

Tilføj

i visningen

Berør kode

.

2. Vælg den genvejstype, der skal oprettes.

3. Indtast oplysninger i alle genvejsfelterne:

Når du har redigeret et felt, skal du trykke på

OK

. Hvis du vil gå tilbage til et felt, du allerede har redigeret,

skal du vælge

Valg

>

Tilbage

.

Opkald

– indtast navnet på genvejen og det nummer, der skal foretages opkald til.

URL-adresse

– indtast navnet på genvejen og URL-adressen.

SMS

– indtast navnet på genvejen, det nummer, som SMS-beskeden skal sendes til, og SMS-teksten.

Når du angiver telefonnumre til funktionerne

Opkald

og

SMS

, kan du også bruge et telefonnummer, der er

angivet i

Kontakter

på telefonen:

1. Når du redigerer telefonnummerfeltet, skal du vælge

Valg

>

Søg

.

2. Vælg en kontakt på listen, og tryk på

Vælg

.

3. Tryk på

OK

, når telefonnummeret vises.

Hvis du senere redigerer eller sletter kontakten, påvirker dette på ingen måde de oplysninger, der er gemt i
programmet.

Sådan redigerer du en genvej:

4. Du kan redigere en genvej ved at vælge

Genv.

>

Valg

i visningen

Berør kode

, rulle til den genvej, der skal

redigeres, og vælge

Rediger

.

5. Rediger felterne, og vælg

OK

.

Hvis du vil vende tilbage til det forrige oplysningsfelt, når du redigerer genvejsoplysningerne, skal du vælge

Valg

>

Tilbage

. Hvis du vælger

Valg

>

Tilbage

ved de første oplysninger i feltet, kommer du tilbage til feltet

background image

14

Copyright

© 2006 Nokia. All rights reserved

.

Genv.

, og genvejsoplysningerne sættes tilbage til det, de var, før du ændrede dem. Hvis du vil ændre

genvejens telefonfunktion, skal du angive genvejen igen.