Nokia 5140 - Overførsel af en genvej

background image

Overførsel af en genvej

Sådan overfører du en genvej til en kompatibel telefon:

1. Vælg

Genv.

i visningen

Berør kode

.

2. Rul til den genvej, du vil overføre, og vælg

Valg

>

Overfør

.

Følgende tekst vises:

Berør en anden telefon

.

3. Hold telefonen 0-5 centimeter fra den telefon, der skal modtage genvejen, så

NFC-logoerne vender mod hinanden (se billedet).
Hvis det lykkedes at overføre en genvej, vises følgende tekst:

Overførslen

lykkedes

. Hvis det ikke lykkedes at overføre en genvej, vises der en

fejlmeddelelse.