Nokia 5140 - Pleje og vedligeholdelse

background image

Pleje og vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og det skal behandles med varsomhed.
Forslagene nedenfor hjælper med at beskytte din garantidækning.

Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer
elektroniske kredsløb.

Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske
komponenter kan blive beskadiget.

Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid,
ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.

Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i
enheden, og det kan ødelægge de elektroniske kredsløb.

Forsøg ikke at åbne enheden på anden måde, end det er angivet i denne vejledning.

Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og
finmekanikken.

Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.

Mal ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.

Brug en blød, ren, tør klud til at rengøre linser.

Hvis en enhed ikke fungerer korrekt, indleveres den til nærmeste autoriserede servicevirksomhed til service.