Nokia 5140 - Sletning af en genvej

background image

Sletning af en genvej

Sådan sletter du en genvej:

1. Vælg

Genv.

i visningen

Berør kode

.

2. Vælg den genvej, der skal slettes, og vælg

Valg

>

Slet

. Vælg

Valg

>

Slet alt

, hvis du vil slette alle genveje.

3. Tryk på

OK

, når du bliver bedt om at bekræfte.

Oplysninger om genvejen og alle tilhørende logdata slettes.