Nokia 5140 - Start af en genvej og skrivning i en kode

background image

Start af en genvej og skrivning i en kode

Sådan starter du en genvej:

1. Vælg

Genv.

i visningen

Berør kode

.

2. Rul til den genvej, du vil starte, og vælg

Start

. Du bliver bedt om at bekræfte udførslen af

genvejsfunktionen. Du bekræfter ved at trykke på

OK

, og du afslår ved at trykke på

Annuller

.

Sådan skriver du i en kode:

3. Du kan skrive en genvej ind i en kode med telefonens tastatur ved at udføre trin 1, rulle til den genvej, du vil

skrive, og vælge

Valg

>

Skriv

. Følgende tekst vises:

Berør kode

.

4. Hold telefonen på den kode, du vil skrive i. Hvis det lykkedes at skrive genvejen, vises følgende besked:

Skrivningen lykkedes

. Hvis skrivningen ikke lykkedes, vises der en fejlmeddelelse. Du kan overskrive

genvejsoplysningerne i den kode, du har oprettet, så mange gange du ønsker.

background image

15

Copyright

© 2006 Nokia. All rights reserved

.