Nokia 5140 - Start og lukning af programmet

background image

Start og lukning af programmet

Bemærk! Hvis programmet ikke er aktivt, når du berører en kode med RFID-læseren, starter telefonen
automatisk programmet.

Sådan starter du et program manuelt:

Tryk på

Menu

>

Programmer

>

Samling

>

Service Discovery

>

Åbn

.

Berør kode

vises.

Bemærk! Hvis du modtager et indgående opkald, mens du bruger et program, kan du besvare
opkaldet på normal vis og fortsætte med at bruge programmet, når opkaldet er afsluttet.

Du kan få vist grundlæggende oplysninger om programmet i visningen

Berør kode

: Vælg

Valg

>

Om

.

Sådan lukker du programmet:

Tryk på

Afslut

eller på

i visningen

Berør kode

.