Nokia 5140 - Visning af logfilen

background image

Visning af logfilen

I logfilen til programmet Service Discovery kan du se foretagne telefonopkald, afsendte SMS-beskeder og de
websteder, der er oprettet forbindelse til via programmet. Logfilen indeholder de 20 seneste loghændelser.

Sådan får du vist logfilen:

1. Vælg

Valg

>

Logfil

i visningen

Berør kode

.

Der vises en liste over de logførte hændelser for koden. Hændelserne er opført i kronologisk rækkefølge og
starter med den nyeste hændelse.

2. Hvis du vil slette en logført hændelse, skal du vælge den loghændelse, der skal slettes, og vælge

Valg

>

Slet

.

3. Vælg

Valg

>

Slet alt

>

OK

, hvis du vil slette alle logførte hændelser.

4. Hvis du vil have vist detaljerede oplysninger om en logført hændelse, skal du vælge hændelsen på listen og

trykke på

Detaljer

.

background image

16

Copyright

© 2006 Nokia. All rights reserved

.