Nokia 5140 ohje

background image

Puhelimien Nokia 5140 ja Nokia 5140i

Nokia Field Force NFC -kuorien käyttöohje

9249001

1. painos

background image

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA OYJ ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote CC-244D vastaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.
Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessahttp://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.


Copyright © 2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen,
kun tuote on käytetty loppuun. Tämä koskee sekä laitetta että tällä symbolilla merkittyjä lisälaitteita. Näitä tuotteita ei saa heittää
lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista
lupaa.

Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Enhancements -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa
mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

NOKIA EI VASTAA VÄLITTÖMISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN TIETOJEN TAI TULOJEN MENETYS.

TÄMÄN ASIAKIRJAN SISÄLTÖ TARJOTAAN "SELLAISENAAN". SEN TARKKUUDESTA, LUOTETTAVUUDESTA TAI SISÄLLÖSTÄ EI ANNETA MITÄÄN
SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA EIKÄ NIMENOMAISESTI TAATA SEN MARKKINOITAVUUTTA TAI SOPIVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN,
ELLEI PAKOTTAVALLA LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ OLE TOISIN MÄÄRÄTTY. NOKIA VARAA ITSELLEEN OIKEUDEN MUUTTAA TÄTÄ ASIAKIRJAA TAI
POISTAA SEN JAKELUSTA MILLOIN TAHANSA ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja
-määräyksiä. Poikkeaminen laista on kielletty.

background image

FCC:N JA INDUSTRY CANADAN ILMOITUS

Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Laitetta voi käyttää seuraavilla ehdoilla: (1) Laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja (2)
laitteen on kestettävä mahdolliset häiriöt, myös sellaiset häiriöt, jotka voivat aiheuttaa virhetoimintoja. Sellaisten muutosten tekeminen tähän
laitteeseen, joita Nokia ei ole hyväksynyt, voi johtaa siihen, että käyttäjän oikeus käyttää laitetta evätään.

Tämä laite voi aiheuttaa häiriöitä TV:ssä tai radiossa (esimerkiksi käytettäessä laitetta lähellä vastaanotinta). FCC tai Industry Canada voi
vaatia lopettamaan laitteen käytön, jos häiriötä ei pystytä poistamaan. Jos tarvitset apua, ota yhteys paikalliseen huoltoliikkeeseen.

9249001/1. painos

background image

4

Copyright

© 2006 Nokia. All rights reserved

.